About

/About
About 2011-07-11T21:21:49+00:00

אני  טל קורובקין ואני מאלפת כלבים.

אני חיה ועובדת עם כלבים (וחתולים) למעלה מעשר שנים. התחלתי בב"ש עם כלבים משוטטים ולהקה של כלבי בר והמשכתי בלימודי אילוף כלבים במכללת מגן דויד ירוק, קריאה מרובה והשתלמויות.

אני מאמינה שהתפקיד שלי הוא לעזור ביצירת מערכת יחסים של שיתוף, הבנה ואושר עבור הכלב ובעליו.

הכלב הוא שונה, הוא אחר, למרות שהוא חולק איתנו את חיינו כבר עשרות אלפי שנים. ועם זאת הוא גם חבר.

כלב אינו אדם ואדם אינו כלב. אנחנו שונים. אבל יכולה להיות לנו שפה משותפת כבעלי חיים, כיונקים, שפה שבני האדם שכחו, או שהם מתכחשים לקיומה.

אני זו שמתרגמת משפה לשפה, אני זו שמדברת עבור אלו שאינם דוברים את השפה האנושית, אני חיה בשני מקומות, אני גשר.